Formann

Som formann hos Øynebråten Anleggsteknikk vil du være ansvarlig for å lede definerte arbeidsoppgaver under prosjektleder, slik at de utføres rasjonelt


    • Kvalifikasjoner:

- Erfaring fra lignende arbeid. 

- Strukturert

- Samarbeidsvillig

- Kunnskap om regelverk og standarder innen fagfeltene

- Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig


    • Arbeidsoppgaver:

- Samarbeide tett under prosjektleder, og lede definerte arbeidsoppgaver

- Kvalitetsikre samt dokumentere utført arbeid opp imot tilbud og HMS/KS-krav

- Ta i et tak der det trengs, motivere og lære opp medarbeidere


    • Hva vi kan gi deg:

- ordnede forhold

- varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

- positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og sosiale tiltak

- gode lønnsbetingelser til rett person

- bilordning

- 5% obligatorisk tjenestepensjon

- ulykkesforsikring og utvidet yrkesskadeforsikring

- helseforsikring


Nærmere opplysninger får du hos

Knut Øynebråten tlf. 99 24 12 52.

Søknad med CV og attester sendes:

E-post til: knut@oatek.no

Søknadsfrist: Snarest