Prosjektleder

Vi ønsker å styrke vårt lederteam og søker etter dyktig prosjektleder som kan vise til gode resultater som leder.

Som prosjektleder er du vårt bindeledd mellom byggherre og våre dyktige arbeidere, og vil ha det overordnede ansvar for prosjektet

  • Du må delta på byggemøter, kontraktsgjennomgang og forhandlinger
  • Påse at lover og standarder blir fulgt
  • Overordnet ansvar for prosessene innenfor prosjektet
  • Rapporteringsansvar og økonomiansvarlig for prosjektet
  • Oppfølging av ressurser og personal

Hva vi kan gi deg:

- ordnede forhold

- varierte arbeidsoppgaver

- positivt arbeidsmiljø med sosiale tiltak

- gode lønnsbetingelser til rett person

- bilordning

- 5% obligatorisk tjenestepensjon

- ulykkesforsikring og utvidet yrkesskadeforsikring

- helseforsikring


Gode norskkunnskaper kreves til stillingen. Nærmere opplysninger får du hos

Knut Øynebråten tlf. 99 24 12 52.

Søknad med CV og attester sendes:

E-post til: knut@oatek.no

Søknadsfrist: Snarest