22/1 -18  Signert kontrakt med Statens vegvesen region øst

22/1 -18 Signert kontrakt med Statens vegvesen region øst

Prosjektet omfatter bygging av ca. 1400 meter gang- og sykkelvei med veilys og overvannshåndtering langs Fv.171 fra Sørumsand til Monsrudveien. Veibredden på gang og sykkelveien blir 3 meter. Arbeidet omfatter og en innsettelse av kulvert under kongsvingerbanen i den togfrie helga 7-9 september 2018, samt en del støttemurer. Frist for ferdigstillelse for prosjektet er 15.08.2019