Fv51 Klanten - Oppland grense

9/5 signerte vi kontrakt med Statens Vegvesen om prosjektet: Fv.51 Klanten-Oppland grense.
Vi starter opp arbeidet rett over pinse