Lærling

Øynebråten Anleggsteknikk ønsker å bidra til at bransjen innehar dyktige fagfolk også i fremtiden, og har derfor stor fokus på dette.

Vi har for tiden 3 lærlinger i firmaet. To i anleggsfaget og en i transportfaget.