Avkjøyrsler og lokalveg E16-Håbakken

Avkjøyrsler og lokalveg E16-HåbakkenI Uke 3 hadde vi oppstart på vårt prosjekt i Lærdal: "Avkjøyrsler og lokalveg, E16-Håbakken"

Nå er vi godt i gang