8/1-18  Signert kontrakt med Øystre Slidre Kommune

8/1-18 Signert kontrakt med Øystre Slidre Kommune

VA-anlegget er en hovedledningstrase' fra Nordtorp til Sæle med samlet lengde på 2650 meter.

Prosjektet inneholder boring i fjell for avløpsledning med lengde 75 meter.