Miljøfyrtårn

Etter en lang og grundig prosess høsten -21 er vi stolte over å ha blitt sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift!

Vi er klar over at det er nå den virkelige jobben starter, men nå har vi en plattform å bygge videre på.

Nå må vi fortsette med kompetanseheving av våre ansatte, samt bevisstgjøring og innovasjon rundt bærekraft i vår bedrift og i vår bransje.

Selv om vi er et forholdsvis lite selskap ønsker vi å gjøre vårt beste til å begrense vårt fotavtrykk i miljøet. Alle monner drar!

Ønsker dere å se vår klima- og miljørapport for 2020, klikk på link:  https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/134902