Prosjekt: Ny Sporplan Flåm Stasjon

Prosjekt: Ny Sporplan Flåm Stasjon

Plattformene ved Flåm Stasjon skal forlenges, og vi utfører grunnarbeidet  her i oppdrag fra Spordrift AS.

Arbeidet er intensivt, og vi må være ferdig medio feburar-22