Prosjekt: Overføringsledninger VA Tuv - Holdebakken

Etter en anbudskonkurranse, ble vi tildelt prosjektet "Overføringsledninger VA Tuv - Holdebakken" av Hemsedal Kommune.

Arbeidet omfatter omlag 2500 meter med nytt vann- og avløps- ledningsanlegg tilknyttet eksisterende ledninger. 

Arbeidet starter opp snart, og skal være ferdig i juli 2023