Innkjøring av masser, Rallarvegen

Innkjøring av masser, Rallarvegen

Vi kjører bl.a inn masse på Rallarvegen for Bane Nor.

Noen dager er finere enn andre :-)