Rammeavtale med Bane Nor

Vi ble tildelt anbudet om rammeavtale med Bane Nor " Sanering av fastpunkt Bergensbanen 2023-26"

Dette innebærer at vi vil gjennomføre endel sanering av eldre underganger og rør under Bergensbanen, og erstatte de med nye. (Bilde: Eksempel på gammel undergang som skal erstattes)