10 år

10 år

I år er det 10 år siden Øynebråten Anleggsteknikk ble etablert. 

Vi startet opp i mai 2013 med leide kontorer i Eidsgaardtunet og noen få ansatte.

I dag holder vi til i egne lokaler i Elvevegen 7 på Glitre industriområder, Gol og er ca 20 ansatte. Arbeidsmengden vår pr. i dag er på prosjekter her i Hallingdal samt på Bergensbanen.