Maskinfører


Vi søker etter erfaren gravemaskinfører 

Stillingen ønskes besatt av en selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftig person med sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne.
Prosjektene våre er varierte og stort sett innen grunnarbeid for bygg, vei, VA-anlegg og jernbane.


  • Ønskede kvalifikasjoner:

- Førerkort klasse B

- Maskinførerbevis

- Erfaring og kompetanse fra tilsvarende arbeid

- Erfaring med GPS i maskin og tegningsforståelse


  • Hva vi ønsker av deg:

- fleksibilitet

- at du tar ansvar

- er punktlig, nøyaktig og pålitelig

- er god på samarbeid, men samtidig kan arbeide selvstendig

- god til å planlegge og skape god drift på anleggene

- Har fokus på HMS og kvalitet


  • Hva vi kan gi deg:

- ordnede forhold

- varierte arbeidsoppgaver

- positivt arbeidsmiljø med sosiale tiltak 

- gode lønnsbetingelser til rett person

- bilordning

- 5% obligatorisk tjenestepensjon

- ulykkesforsikring og utvidet yrkesskadeforsikring

- helseforsikring 

- mulighet for kompetanseheving


Gode norskkunnskaper kreves til stillingen.

Man må påregne ukependling da arbeidsområdet er hele østlandsområdet.


 Nærmere opplysninger får du hos

Knut Øynebråten tlf. 99 24 12 52.

 Søknad med CV og attester sendes:

E-post til: knut@oatek.no

Søknadsfrist: Snarest