Grunnarbeider


Vi  søker erfaren og engasjert grunnarbeider:


Stillingen ønskes besatt av selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftig person med sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne.

    •   Kvalifikasjoner:

- Førerkort klasse B

- Erfaring og kompetanse fra tilsvarende arbeid

- Gjerne erfaring fra rørlegging eller ADK1 arbeid


    • Hva vi ønsker av deg

- fleksibilitet

- at du tar ansvar

- er punktlig, nøyaktig og pålitelig

- er god på samarbeid, men samtidig kan arbeide selvstendig

- god til å planlegge og skape god drift på anleggene

- Har fokus på HMS og kvalitet


    • Hva vi kan gi deg:

- ordnede forhold

- varierte arbeidsoppgaver

- positivt arbeidsmiljø med sosiale tiltak

- gode lønnsbetingelser til rett person

- bilordning

- 5% obligatorisk tjenestepensjon

- ulykkesforsikring og utvidet yrkesskadeforsikring

- helseforsikring

- mulighet for kompetanseheving


Gode norskkunnskaper kreves til stillingen. Nærmere opplysninger får du hos:

Knut Øynebråten: 99 24 12 52

Søknad med CV og attester sendes:

E-post til: knut@oatek.no 

Søknadsfrist: Snarest