Breidokkhagen Eldrebo

Breidokkhagen Eldrebo

ByggTeam Gol skal sette opp flere boenheter for eldre på Breidokk i Gol, og vi har fått oppdraget med å utføre grunnarbeidet.

Vi startet med grunnarbeidet i november 2023 og er godt i gang.


Les mer om saken her:

Er i gang - slik skal dei nye eldrebustadene i sentrum sjå ut (hallingdolen.no)