Fylling Viul, Km 81,700

Uværet "Hans" skapte mye arbeid på jernbanen, og da vi har rammeavtale med Bane Nor fikk vi på kort varsel oppdraget "Fylling Viul".

Raset på Viul hadde tatt med seg ca 30 000 kubikkmeter stein, grus og jord. ca 95 meter med underbyging, som skinnegangen lå på, var borte eller svekket. Det samme var kontaktledningsnettet som sørget for kjørestrøm til togene.