Atrium 73 , Gol


Kinneberg Brann og Byggsikring AS setter opp boligprosjektet "atrium 73" i Gol sentrum.

Øynebråten Anleggsteknikk utfører grunnarbeidet her.

Bygget skal stå ferdig våren-24