Lillestrøm

Lillestrøm

Øynebråten Anleggsteknikk hadde oppdrag for Ø M Fjeld AS, og var ansvarlig for utgraving, opplasting og bortkjøring av masser til Lillestrøm Videregående Skole, samt opparbeiding av uteområdet.

Prosjektet startet opp i januar 2014, og var ferdig i midten av 2015.