Tømten og Jessnes

Tømten og Jessnes

Øynebråten Anleggsteknikk AS ble av Jernbaneverket  tildelt anbudene:

  • Innlegging av betongkulvert Tømten
  • Innlegging av betongkulvert Jessnes
på Dovrebanen, med tilstøtende veier. Kulvertene ble satt inn i togfrie perioder; Tømten i uke 40 samt Jessnes i helg 18-19 oktober 2014


Ferdig gangkulvert ved Jessnes.Ferdig kulvert ved Tømten. Både kjørebane og gangbane.