Løten

Løten

1 juli 2016 var det overlevering av ferdig prosjekt til Løten Kommune. Vi er nå ferdig med arbeidsoppgavene ved dette prosjektet, og er fornøyd med resultatet! Vi takker Løten Kommune for oppdraget og samarbeidet.


Arbeidet besto blant annet av: 

- Ny gangkulvert under Rørosbanen
- Universell utformet adkomstveg på begge sider av kulverten
- Nye trapper
- Omlegging av kommunalt VA- anlegg og fjernvarmegrøft
- Beplantning