E16 Eggemoen - Olum, E10 Kistefoss

Som en del av prosjektet E16 Eggemoen - Olum, er det regulert inn en omlegging av Kistefossvegen fra Fv241 Hadelandsveien ned til elven ved Kistefoss. Kistefossveien skal delvis forbedres og legges om. Omlagt Kistefossvei skal krysse under Roa- Hønefoss banen med en ny kulvert med fri høyde, slik at tyngre anleggsutstyr, påkrevd for å bygge bro fra Eggemoen til Kistefoss kan komme frem.

Prosjektet inneholdt bl.a:

- 320 meter utbedring av eksisterende vei

- Ca 770 meter ny vei

- Kulvert under jernbane

- Forbedring av avkjørsel fra Fv.241


Anleggsleder Espen Øynebråten og daglig leder Knut Øynebråten er klar for "kulverthelg".

Knut Øynebråten besikter utgraving av masser etter at sprengning er ferdig.


Kulvertelementene er klare til å heises på plass.

Strømledninger til jernbanen må sikres.

Anleggsområde sett fra droneperspektiv.
Tilbakefylling av masser etter at kulvertelementene er montert.