Rv4 Kontrollplass Varpet

 Rv4 Kontrollplass Varpet

Prosjektet besto av en utvidelse av eksisterende kontrollplass for statens Vegvesen på Rv4, Varpet.


Arbeidet besto blant annet av vegetrasjonsrydding,  løsmasser- og fjelluttak, dypsprengning.

Etablere kabelgrøfter, legge ned høyspent, overvann, vann og avløp.

Omlegging av eksisterende skogsbilveg, og overbygning kontrollplass med asfalt og avsluttende arbeider.