Gol Kommune

Gol Kommune

Prosjektet var siste etappe i et stort og omfattende arbeid med å rehabilitere og forbedre vannforsyningen i Gol Kommune.

Eksisterende Ø200mm gråjernsledning rehabilitertes med en 280 PE 100 VL, lengde 1230 meter.

- 12 nye kummer ble etablert

- 4 kummer fjernet

-3 kummer nedlagt