Rammeavtale Bergensbanen

Rammeavtale Bergensbanen

Vi inngikk en rammeavtale på Bergensbanen med Bane Nor i 2014, med fornyelse i  2016,2018 og ny avtale i 2022

Rammeavtalen gjelder strekninger på Bergensbanen og Flåmsbanen g består bl.a av:

Grøfting, stikkrenner, massefjerning, siktrydding av vegetasjon, etablering av traktorveier, etablering av nye kabelkanaler, pigging, sprengning, støping, tunnel/skjæring/sideterreng/fyllingsvedlikehold, murer, snøoverbygg, snøskjermer, sporarbeider, anleggsarbeid, vedlikehold av broer og lignende arbeider.