VA Nordtorp - Sæle

VA Nordtorp - Sæle

VA- anlegget var en hovedledningstrasè fra Nordtorp til Sæle, med en samlet lengde på 2650 meter.  Prosjektet inneholdt boring i fjell for avløpsledning med lengde på 75 meter.

Vi startet opp i midten av januar 2018, og var ferdig i midten av juni 2018