Fv.171 GSV Sørumsand - Monsrudveien

Fv.171 GSV Sørumsand - Monsrudveien

2 januar 2018 signerte vi kontrakt med Statens Vegvesen: " Fv.171 GSV Sørumsand - Monsrudveien".

Arbeidet omfattet bygging av ca. 1400 meter gang- og sykkelvei med veilys og overvannshåndtering langs Fv.171 fra Sørumsand til Monsrudveien.

Første helga i oktober 2018 satte vi inn en plass-støpt gangkulvert under jernbaneskinnene til Tertitt-banen. 

Prosjektet hadde oppstart februar/mars 2018 og ble overlevert 12 august 2019.

Fredag 30 august 2019 var det høytidelig åpning av gangvegen, med snorklipping ved ordfører Maianne G. Hansen og Solveig Schylz fra fylkeskommunen.

Les mer her: https://www.vareveger.no/artikler/oynebraten-vant-... 


Noen bilder og hendelser:

Forberedelse til kulvert:


Plass-støpt kulvert snart på plass


Vi satte opp mur langs deler av gangvegen

 30/8-19 var det høytidelig åpning av gangvegen. Snorklipping ved ordfører Marianne G. Hansen og Solveig Schytz fra fylkeskommunen. Byggeleder for Statens Vegvesen Dan-Erik Bomban holdt snor for anledningen.