Fv.51 Klanten - Oppland grense

Fv.51 Klanten - Oppland grense


Prosjektet strakk seg fra noe nord for Klanten i Gol kommune til fylkesgrensen mot Oppland. 

Tiltaket var delt i to hovedgrupper. Dårlige masser på vegkanten ble fjernet og erstattet med kult og XPS-plater. Det ble etablert armeringsnett, kult, frest asfalt, bærelag og bindelag. 

Prosjektet sto ferdig senhøsten 2018