Overføringsledning avløp Leveld - Baklien

Overføringsledning avløp Leveld - Baklien

Den 17/12-18 ble kontrakt signert for prosjektet  "Overføringsledning avløp Leveld - Baklien" for Ål kommune.

Prosjektet var i utgangspunktet utlyst som to anbud: Leveld - Actif og Actif - Baklien. 

Arbeidet består av ca 12 kilometer med grøft, og 22600 meter med rør.  

Vi startet opp i midten av januar 2019, og avsluttet prosjektet i oktober 2020


Noen bilder fra Prosjektet: