Kulvert Kolsrud

Kulvert Kolsrud

Vi er engasjert av Bane Nor til å fjerne en overgang ved Kolsrud, Flå, samt å sette inn en kulvert ved samme sted, Kolsrud i Flå. Samtidig skal det opparbeides veger i tilknytning til denne.

Helgen 5-6 oktober 2019 var det 32 timer togstans på Bergensbanen, og den tiden ble benyttet til bl.a å få inn kulverten.