VA Røsshaugen

VA Røsshaugen

Vi fikk i oppdrag for Øystre Slidre Kommune å etablere en 360 meter lang VA trasse ved Røsshaugen. Prosjektet startet opp i januar og ble overlevert i juni 2021