Avkjøyrsler og lokalveg E16-Håbakken

Avkjøyrsler og lokalveg E16-Håbakken

Vi ble tildelt prosjektet: "Avkjøyrsler og lokalveg, E16-Håbakken" for Lærdal Kommune. Prosjektet startet opp i uke 3 og besto av opparbeidelse av en ca 95 m lang passeringslomme, 330 m lang to-felts lokalveg samt demontering og oppsetting av nytt veglysanlegg langs E16.

Prosjektet sto ferdig og ble overlevert Lærdal kommune i juni -21