Hemsedal Sentralskule

Hemsedal Sentralskule

Vi har fått i oppdrag for Veidekke Industri å utføre grunnarbeid i prosjektet Hemsedal Sentralskule.

Grunnarbeidet  startet opp etter påske -21 og er godt i gang