Overføringsledninger VA Tuv- Holdebakken

Overføringsledninger VA Tuv- Holdebakken

Kontraktsarbeidet omfatter nytt VA-ledningsanlegg tilknyttet eksisterende ledninger. Det skal delvis skifte ut og fjerne eksisterende anlegg.

Eksisterende pumpestasjon skal rives og erstattes med nytt, 2 elvekryssinger, samt ca. 2500 meter med vann og avløpsledninger.

Vi er nå godt i gang!