Prosjekter

Vi har gode systemer og moderne utstyr som effektiviserer hverdagen til de ansatte. Vårt mål er å levere et plettfritt prosjekt uten skader og uhell.

Ledige stillinger

Øynebråten Anleggsteknikk legger vekt på å være en attraktiv arbeidsplass, som til en hver til har dyktige ansatte med høy kompetanse innen sitt fagfelt.

Nyheter

- Lærling bestått førerprøve : lastebil og henger - Kontrakt med SVV signert; fv.51 Klanten - Oppland grense

Vi er et maskinentreprenørfirma fra Hallingdal, som utfører det meste innen komunalteknisk anlegg, veiarbeid, grunn- /tomtearbeid og jernbaneteknisk anlegg på det sentrale østland.