Kulvert Kolsrud

Kulvert KolsrudHelga 5-6 oktober 2019 var det 32 timer togstopp på Bergensbanen, og vi hadde arbeid for Bane Nor.

I løpet av de timene ble det utført:

Fjerning av togskinner, utgraving av masser, kulvertmontering, igjenfylling av masser, komprimering og tilbakeføring av spor. 

Arbeidet var godt planlagt, og alt gikk etter planen.

Her er noen bilder fra helga: