Burgerking, Gol

Burgerking, Gol

31/10-19 Ble første del av Burgerking - tomta på Gol asfaltert, og det er snart klart for at bygget skal reise seg!