VA Røsshaugen

VA Røsshaugen

Vi er tildelt kontrakten VA-Røsshaugen for Øystre Slidre kommune. Oppstart er i uke 2. 

VA-anlegget består av en ledningstrasè på ca 360 meter. Hele prosjektet skal være ferdigstillt innen 30/6-21