Maskinfører


Søker vi etter erfaren maskinfører

Stillingen ønskes besatt av en selvstendig, ansvarsbevisst og handlekraftig person med sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne.


  •   Kvalifikasjoner:

- Førerkort klasse B

- Kompetansebevis på anleggsmaskiner

- Erfaring og kompetanse fra tilsvarende arbeid

- Fokus på HMS


  • Hva vi ønsker av deg

-Fleksibilitet

- Gode samarbeidsevner

- At du tar ansvar

 - Jobber selvstendig


Hva vi kan gi deg:

- ordnede forhold

- varierte arbeidsoppgaver

- positivt arbeidsmiljø med sosiale tiltak

- gode lønnsbetingelser til rett person

- bilordning

- 5% obligatorisk tjenestepensjon

- ulykkesforsikring og utvidet yrkesskadeforsikring

- helseforsikring


Arbeidssted vil vøre på Østlandsområdet


Gode norskkunnskaper kreves til stillingen. Nærmere opplysninger får du hos

Knut Øynebråten tlf. 99 24 12 52.

Søknad med CV og attester sendes:

E-post til: knut@oatek.no

Søknadsfrist: Snarest