Anleggsleder

I forbindelse med tildeling av rammeavtale Bergensbanen, samt økte arbeidsordre generelt søker vi en erfaren anleggsleder


Kvalifikasjoner:

- Erfaring fra lignende arbeid. 

- Strukturert

- Samarbeidsvillig

- Kunnskap om regelverk og standarder innen fagfeltene

- Gode ferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgaver:

- Ledelse og organisering av tildelte kontrakter

- Delta på byggemøter med byggherre

- Kvalitetsikre samt dokumentere utført arbeid opp imot tilbud og HMS/KS-krav

- Økonomisk oppfølging av kontrakt inkl. kontroll av inngående faktura

Hva vi kan gi deg:

- ordnede forhold

- varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

- positivt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og sosiale tiltak

- gode lønnsbetingelser til rett person

- bilordning

- 3% obligatorisk tjenestepensjon

- ulykkesforsikring og utvidet yrkesskadeforsikring

- helseforsikring

Nærmere opplysninger får du hos

Knut Øynebråten tlf. 99 24 12 52.

Søknad med CV og attester sendes:

E-post til: knut@oatek.no

Søknadsfrist: Snarest