Stikningsingeniør / Masseberegner


Oppdragsmengden vår er stadig økende, og vi ønsker å ha en  stikningsingeniør/masseberegner  i vårt team. Til nå har vi leid inn til denne arbeidsoppgaven, så denne personen vil kunne være med på å forme sin egen stilling og hverdag

Noen av dine arbeidsoppgaver vil være

  • Diverse innmåling og utstikking
  • Mengdeberegning på våre prosjekt
  • Utarbeide målebrev og dokumentasjon
  • Være en viktig støtte for prosjektleder og anleggsleder

Hva vi kan gi deg:

- ordnede forhold

- varierte arbeidsoppgaver

- positivt arbeidsmiljø med sosiale tiltak

- gode lønnsbetingelser til rett person

- bilordning

- 5% obligatorisk tjenestepensjon

- ulykkesforsikring og utvidet yrkesskadeforsikring

- helseforsikring


Gode norskkunnskaper kreves til stillingen. Nærmere opplysninger får du hos

Knut Øynebråten tlf. 99 24 12 52.

Søknad med CV og attester sendes:

E-post til: knut@oatek.no

Søknadsfrist: Snarest