VA Nordtorp - Sæle

VA Nordtorp - Sæle

VA- anlegget er en hovedledningstrasè fra Nordtorp til Sæle, med en samlet lengde på 2650 meter.  Prosjektet inneholder boring i fjell for vløpsledning med lengde på 75 meter.

Vi startet opp i midten av januar 2018, og skal være ferdige til midten av juni 2018