Fv.171 GSV Sørumsand - Monsrudveien

Fv.171 GSV Sørumsand - Monsrudveien

22 januar 2018 signerte vi kontrakt med Statens Vegvesen: " Fv.171 GSV Sørumsand - Monsrudveien".

Arbeidet omfatter bygging av ca. 1400 meter gang- og sykkelvei med veilys og overvannshåndtering langs Fv.171 fra Sørumsand til Monsrudveien.

Første helga i oktober 2018 satte vi inn en plass-støpt gangkulvert under jernbaneskinnene til Tertitt-banen. 

Prosjektet hadde oppstart februar/mars 2018 og avsluttes august 2019

Les mer her: https://www.vareveger.no/artikler/oynebraten-vant-... 

Forberedelser til kulvert

Plass-støpt kulvert snart på plass

Det settes opp mur langs deler av gangvegen