Fv.51 Klanten - Oppland grense

Fv.51 Klanten - Oppland grense

Prosjektet strekker seg fra noe nord for Klanten i Gol kommune til fylkesgrensen mot oppland. Tiltaket er delt i to hovedgrupper. Dårlige masser på vegkanten skal fjernes og erstattes med kult og XPs-plater. Det skal etableres armeringsnett, kult, frest asfalt, bærelag og bindlag.