Overføringsledning avløp Leveld - Baklien

Den 17/12-18 ble kontrakt signert for prosjektet  "Overføringsledning avløp Leveld - Baklien" for Ål kommune.

Vi startet opp i midten av januar 2019, og skal være ferdig i oktober 2020